Course

Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ

0 steps completed0%
8 Lessons

Phần mở đầu

Tạo ra câu hỏi "tại sao" đủ lớn

Khắc phục sự chần chừ

Làm hay không làm?

Giải pháp cho sự xao lãng

Quản lý thời gian khi ở nhà

Quản lý thời gian ở nơi làm việc

Ý tưởng tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *