Course

Internet Marketing Training

0 steps completed0%
12 Lessons

Bắt đầu

Kiến thức tổng quan

Quy trình tối đa gia trị khách hàng

Lựa chọn sản phẩm và nguồn traffic

Thu hút khách hàng tiềm năng bằng mồi câu

Tạo ra khách hàng bằng sản phẩm giá thấp

Sản phẩm chính Core-offer

Bán thêm sản phẩm và kết nối lại với khách hàng

Triển khai quy trình Marketing

Bonus 1: 10 cách kiếm tiền online

Bonus 2: Landing Page Formula

Bonus 3: Các công cụ Marketing Online

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *