Course

Ebook Master Class

0 steps completed0%
6 Lessons

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Tìm chủ đề cho ebook

Phần 3: Nguyên tắc đặt tên cho ebook

Phần 4: Hướng dẫn thiết kế bìa ebook

Phần 5: Bố cục chuẩn của một cuốn ebook

Phần 6: Các kỹ thuật cần thiết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *